Příčiny nemocí

Pravděpodobné příčiny nemocí a problémů a nové myšlenkové návyky:

Z knihy Miluj svůj život od Louise L. Hay


ABCES 

 • Pocit ublíženosti, bezvýznamnosti a touha po pomstě
 • Uvolňuji své myšlení. Minulost je pryč. Jsem v klidu


ADDISONOVA CHOROBA

 • Závažné citové strádání. Zlost na sebe sama.
 • S láskou pečuji o své tělo, mysl a emoce.


AFTY viz kandida, ústa, kvasinková infekce

 • Zlost na činění nesprávných rozhodnutí
 • Láskyplně přijímám svá rozhodnutí. Vím, že se mohu změnit. Jsem v bezpečí.


AIDS

 • Pocit bezbrannosti a beznaději. Nezájem druhých. Silné přesvědčení o vlastní bezvýznamnosti. Odmítání sebe sama. Pocit sexuální viny.
 • Jsem součástí Vesmíru. Mám svůj význam a život mne miluje. Mám dost sil a schopností. Miluji a cením si sebe sama.


AKNÉ

 • Nepřijímám a odmítám sebe sama.
 • Jsem božské vyjádření života. Miluji a přijímám se tak, jak právě jsem.


ALERGIE

 • Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.
 • Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem v souladu se životem.


ALKOHOLISMUS

 • Pocit marnosti, viny, neschopnosti. Odmítání sebe sama.
 • Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je tady a teď. Chci znát svou hodnotu. Miluji a přijímám sebe sama.


ALZHEIMEROVA CHOROBA viz demence, senilita

 • Neochota zabývat se světem jako takovým.
 • Život mohu prožívat jinak a lépe. Odpouštím a zbavuji se minulosti. Přijímám radost.


AMNÉZIE

 • Strach. Utíkání před životem. Neschopnost stát si za svým.
 • Nikdy nepostrádám inteligenci, odvahu a sebeúctu. Můj život je bezpečný.


AMYTROFICKÁ ATERÁLNÍ SKLERÓZA (LOU GEHRIGOVA CHOROBA)

 • Neochota přijmout vlastní hodnotu. Odmítání úspěchu.
 • Znám svou hodnotu. Mám vždycky úspěch. Život mě miluje.


ANÉMIE

 • Nerozhodný postoj. Nedostatek radosti. Strach ze života. Pocit nedostatečnosti.
 • Prožívám radost ve všech sférách života. Miluji život.


ANÉMIE SRPKOVITÁ

 • Pocit méněcennosti ubíjející radosti života.
 • Toto dítě žije a dýchá radostmi života a je vyživováno láskou. Bůh činí zázraky každý den.


ANGÍNA viz hrdlo, problémy, zánět mandlí

 • Pevné přesvědčení, že nedokážete prosadit sami sebe a své potřeby.
 • Mám právo dostat to, co potřebuji. S láskou a lehkostí žádám o to, co chci mít.


ANOREXIE viz nechutenství

 • Odmítání vlastního já. Extrémní strach, nenávist vůči sobě a popírání sebe sama.
 • Jsem v bezpečí. Přijímám sebe tak, jak jsem. Chci prožívat radost a příjímat sebe sama.


APATIE

 • Bránění se pocitům. Umrtvování vlastního já. Strach.
 • Mám pocit jistoty. Uvolňuji se a nechávám život volně plynout.


ARTERIOSKLERÓZA

 • Odpor, napětí. Úzkoprsost. Odmítání dobra.
 • Naplno se otevírám životu a radosti. Chci vnímat život láskyplně.


ARTRITICKÉ PRSTY

 • Touha po potrestání. Pocit viny. Stavění se do role oběti.
 • Šířím lásku a porozumění. Vystavuji své zážitky světlu lásky.


ARTRÓZA viz klouby

 • Pocit neopětované lásky. Kritizování, odmítání.
 • Jsem láska. Chci milovat a vážit si sebe. Na ostatní se dívám s láskou.


ASTMA

 • Přehnané projevy lásky. Neschopnost dýchat za sebe. Pocit ztuhlosti. Potlačovaný pláč.
 • Mohu bezpečně řídit svůj život. Chci žít svobodně.


ASTMA - miminka a děti

 • Strach ze života. Touha nebýt tady.
 • Toto dítě je v bezpečí a milováno. Toto dítě je vítáno a přijímáno.


ATLETICKÁ NOHA

 • Frustrace z nepřijímání ze strany druhých. Neschopnost snadno jít kupředu.
 • Miluji a přijímám sebe sama. Chci kráčet kupředu. Nechci stát na místě.


BELLOVA OBRNA viz obrna,ochrnutí

 • Přílišné ovládání hněvu. Neochota vyjádřit pocity.
 • Mohu vyjadřovat své pocity. Odpouštím si.


BLEFARITIDA (ZÁNĚT OČNÍHO VÍČKA) viz oči

 • Zlostný pohled na život. Zlost na určitou osobu.
 • Chci se dívat na všechny a na všechno s radostí a láskou.


BOKY

 • Udržují tělo ve stavu vyváženosti. Hlavní síla pohybující tělo kupředu.
 • Hip hip hurá - každý den přináší radost. Cítím vyrovnanost a volnost.


BOKY, PROBLÉMY

 • Strach k činění drobných rozhodnutí. Nic nás nepohání kupředu.
 • Jsem v naprosté rovnováze. V každém věku kráčím životem s lehkostí a radostí.


BOLEST

 • Touha po lásce. Touha po objetí.
 • Miluji a přijímám se. Miluji a přijímám lásku.


BOLEST HLAVY viz migréna

 • Podceňování a kritizování sebe sama. Strach.
 • Miluji a přijímám sebe. Vidím sebe a vše, co dělám, láskyplnýma očima. Mám pocit bezpečí.


BOLESTIVÁ MENSTRUACE viz ženské problémy, menstruace

 • Miluji své tělo. Miluji sebe. Miluji všechny cykly. Vše je v pořádku.


BOLESTIVOST

 • Pocit viny. Vina si vždy žádá trest.
 • Láskyplně se oprošťuji od minulosti. Oni mají volnost a já mám volnost. Vše v mém srdci je v pořádku.


BRADAVICE

 • Drobné projevy nenávisti. Víra ve vlastní ošklivost.
 • Jsem úplným vyjádřením lásky a krásy života.


BRADAVICE NA NOZE

 • Zlost ukrytá v samé podstatě chápání. Narůstající obavy z budoucnosti.
 • Kráčím kupředu s jistotou a lehkostí. Důvěřuji procesu života a splývání s ním.


BRIGHTOVA NEMOC viz nefritida

 • Pocit dítěte, které nic nedělá správně a je k ničemu. Neúspěch. Ztráta.
 • Miluji a přijímám sebe. Pečuji o sobe. Vždy jsem zcela v pořádku.


BRONCHITIDA viz respirační choroby

 • Neklidné rodinné zázemí. Hádky a křik. Občas ticho.
 • Cítím mír a harmonii uvnitř i kolem sebe. Vše je v pořádku.


BRZLÍK (TYMUS)

 • Hlavní žláza imunitního systému. Pocit napadení životem. Oni po mně jdou.
 • Láskyplné myšlenky posilují můj imunitní systém. Jsem v bezpečí uvnitř i venku. Naslouchám s láskou vlastnímu já.


BULIMIE

 • Beznadějný děs. Urputné posilování nenávisti vůči vlastní osobě.
 • Dostává se mi lásky, výživy a podpory od života. Žiji v naprostém bezpečí.


BURZITIDA

 • Vyjádření hněvu. Touha někoho udeřit.
 • Láska uvolňuje napětí a umožňuje zbavovat se věcí.


CELULITIDA

 • Hromadění zlosti a touha po trestu.
 • Odpouštím druhým. Odpouštím sobě. Mohu svobodně milovat a užívat si života.


CESTOVNÍ NEVOLNOST viz kinetóza, pohyb

 • Strach. Spoutanost. Pocit uvěznění.
 • S lehkostí se pohybuji časem a prostorem. Obklopuje mne láska.


CUKROVKA (hyperglykémie, diabetes mellitus)

 • Touha po tom, co by mohlo být. Velká potřeba ovládat. Hluboký smutek. Všechno sladké je pryč.
 • Tento okamžik je plný radosti. Chci ochutnávat sladkost dneška.


CUSHINGOVA NEMOC viz nadledvinky

 • Duševní nevyrovnanost. Příliš mnoho ničivých představ. Pocit obrovské moci.
 • Láskyplně vyrovnávám mysl a emoce. Vybírám si jen příjemné myšlenky.


CYSTICKÁ FIBRÓZA

 • Pevné přesvědčení, že život ve vašem případě nefunguje. "Já chudinka."
 • Život mne miluje a já miluji život. Chci žít naplno a svobodně.


CYSTITIDA viz močový měchýř


CYSTY

 • Sledování starých filmů plných bolesti. Posilování ran. Falešný růst.
 • Filmy probíhající v mé mysli jsou krásné, protože si je volím. Chci, aby to tak bylo. Miluji sebe sama.


ČELISTI, PROBLÉMY (TMJ syndrom)

 • Zlost, podrážděnost. Touha po odplatě.
 • Chci změnit schémata vytvářející tyto vnější podmínky. Miluji a přijímám sebe. jsem v bezpečí.


DÁSNĚ, PROBLÉMY

 • Neschopnost stát si za svým. Vlažný postoj k životu.
 • Jsem rozhodný člověk. Žiji a láskyplně o sebe pečuji.


DECH

 • Reprezentuje schopnost přijímat život.
 • Miluji život. Život je bezpečný.


DĚLOHA

 • Reprezentuje domov tvořivosi.
 • Mé tělo je můj domov.


DEMENCE Viz Alzheimerova choroba

 • Odmítání zabývat se světem jako takovým. Beznaděj a zlost.
 • Nacházím se na dokonalém místě a jsem neustále v bezpečí.


DEPRESE

 • Vztek z pocitu, že nemáte to, na co máte nárok. Beznaděj.
 • Nepřijímám obavy a limity ostatních lidí. Utvářím si svůj život.


DĚTSKÁ OBRNA

 • Paralyzující závist. Touha někomu v něčem zabránit.
 • Je tu toho dost pro všechny. Svými láskyplnými myšlenkami přináším dobro a svobodu.


DĚTSKÉ NEMOCI

 • Víra ve významné události a názory společnosti a ve falešná pravidla. Dětinské chování dospělých v okolí.
 • Tomuto dítěti se dostává božské ochrany a je obklopeno láskou. Požadujeme mentální imunitu.


DNA

 • Potřeba ovládat. Netrpělivost, zlost.
 • Mám pocit bezpečí a jistoty. Přijímám sebe i druhé.


DUŠEVNÍ CHOROBY

 • Útěk od rodiny. Únik, uzavřenost. Násilné oddělení od života.
 • Tato mysl zná svou pravou totožnost a její tvůrčí bod božského sebevyjádření.


DUŠNOST viz dýchání, dýchavičnost

 • Strach. Nedůvěra v proces života. Lpění na dětství.
 • Dospívat není problém. Svět je bezpečný. Mám pocit jistoty.


DUTINY, PROBLÉMY (sinusitida)

 • Zlost na nějakou blízkou osobu.
 • V mém nitru i okolí je klid a harmonie. Vše je v pořádku.


DÝCHÁNÍ, PROBLÉMY viz dušnost, dýchavičnost

 • Strach nebo odmítání žít naplno. Pocit, že nemáme nárok na vlastní životní prostor.
 • Mám právo žít naplno a svobodně. Zasloužím si lásku. Chci žít naplno.


EKZÉM

 • Neskutečný antagonismus. Duševní erupce.
 • Uvnitř i kolem mne je pouze harmonie a klid, láska a radost. Jsem v bezpečí a cítím jistotu.


ENDOMETRIÓZA

 • Nejistota, zklamání a frustrace. Nahrazování lásky cukrem. Pocit viny.
 • Mám dost sil a lidé mě mají rádi. Je úžasné být ženou. Miluji sebe a mám pocit naplnění.


ENURÉZA viz noční pomočování


EPILEPSIE

 • Pocit perzekuce. Odmítání života. Velké úsilí. Ubližování vlastnímu já.
 • Chci vnímat život jako věčný a radostný. Cítím vděčnost, radost a klid.


FIBROIDNÍ NÁDORY DĚLOHY A CYSTY viz ženské problémy

 • Vyživování ran od partnera.
 • Zbavuji se schémat vytvářejících tyto zážitky. Do svého života vnáším jen dobro.


FISTULE (PÍŠTĚL)

 • Strach. Blokování procesu uvolnění.
 • Cítím jistotu. Plně důvěřuji procesu života. Život je pro mě.


FLATULANCE viz nadýmání


FLEBITIDA (Zánět žil)

 • Zlost a frustrace. Obviňování druhých z limitů a nedostatku radosti v životě.
 • Radost mnou volně proudí a já jsem v souladu se životem.


FÓBIE

 • Strach. Nedůvěra v proces života.
 • Jsem v bezpečí. Věřím, že život je tu pro mne. Vyjadřuji se svobodně a radostně.


FRIGIDITA

 • Strach. Představa, že sex je něco špatného. Necitliví partneři. Strach z otce.
 • Mohu se radovat ze svého těla. Jsem šťastná, ze jsem žena.


GANGRÉNA

 • Sklony k morbiditě. Potlačování radosti nepříjemnými myšlenkami.
 • Vybírám si zklidňující myšlenky a nechávám sebou volně proudit radost.


GASTRITIDA viz žaludek


GENITÁLIE

 • Reprezentují mužský a ženský princip.
 • Je příjemné být tím, kým jsem.


GENITÁLIE - problémy

 • Pocit méněcennosti.
 • Vyjadřuji radost ze života. Jsem v pořádku tak, jak jsem. Miluji a přijímám sebe.


GLANDULA THYROIDEA viz štítná žláza, hypertyreóza, hypotyreóza

 • Ponižování. "Nikdy nedělám to, co dělat chci. Kdy už přijdu na řadu?"
 • Překonávám staré limity a mohu se vyjadřovat svobodně a tvořivě.


HALITÓZA viz zápach z úst

 • Nezdravé názory, zavilost, pomluvy, podlé uvažování
 • Mluvím citlivě a láskyplně. Vydechuji jen še dobré.


HEMATOCHEZIE viz krvácení z konečníku


HEMOROIDY viz konečník

 • Strach z termínů. Zlost na minulost. Strach z uvolnění. Pocit přetíženosti.
 • Zbavuji se všeho, co se nepodobá lásce. Vše, co chci dělat, má svůj čas.


HEPATITIDA viz játra

 • Odpor vůči změně Strach, zlost, nenávist. Játra jsou sídlo hněvu a zlosti.
 • Má mysl je čirá a svobodná. Zbavuji se minulosti a přijímám nové věci. Vše je v pořádku.


HERPES (PÁSOVÝ OPAR) viz plané neštovice

 • Vyčkávání na selhání druhých. Strach a napětí. Přílišná citlivost.
 • Cítím uvolnění a klid, protože důvěřuji procesu života. Vše v mém světě je v pořádku.


HERPES GENITALIS viz pohlavní choroby

 • masová víra v sexuální vinu a potřeba trestu. Veřejná pohana. Víra v trestajícího Boha. Odmítání genitálií.
 • Má představa Boha mne posiluje. Jednám normálně a přirozeně. Raduji se ze své sexuality a ze svého těla. Jsem úžasná bytost.


HERPES SIMPLEX viz nachlazení

 • Sžíravé výčitky. Nevyjádřená zatrpklost.
 • Myslím pozitivně a pronáším jen láskyplná slova. Jsem v souladu se životem.


HIRSUTISMUS (NADMĚRNÉ OCHLUPENÍ)

 • Zlost pokrývající celé tělo. Přikrývka vyjadřující strach. Touha obviňovat. Neochota posilovat vlastní já.
 • Jsem sobě milujícím rodičem. Zahrnuji se láskou a chválou. Mohu projevovat, kým jsem.


HLUCHOTA

 • Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet? "Neotravuj mě."
 • Naslouchám božskému a raduji se ze všeho, co slyším. Jsem se vším v jednotě.


HODGKINOVA CHOROBA

 • Obviňvání a obrovský strach z nedostatečnosti. Urputná snaha prosadit se. Krev nemá dost látek k výživě. Zapomínání na radosti života v touze po přijetí.
 • Naprosto mi vyhovuje být tak. jak jsem. Zcela mi to stačí. Miluji a přijímám sebe. Jsem vyjadřovaná a přijímaná radost.


HOLEŇ

 • Bourání ideálů. Holeň reprezentuje životní standardy.
 • Žiji podle svých nejvyšších standardů s láskou a radostí.


HOREČKA

 • Hněv. Užírání se zlostí.
 • Jsem úžasné a poklidné vyjádření míru a lásky.


HRDLO

 • Možnost vyjádřit se. Kanál tvořivosti.
 • Otevírám své srdce a zpívám o radostech života.


HRDLO - problémy viz zánět mandlí

 • Neschopnost mluvit sám za sebe. Spolykaný hněv. Spoutaná tvořivost. Odmítání změn.
 • Na hluku není nic špatného. Vyjadřuji se svobodně a radostně S lehkostí promlouvám. Vyjadřuji svou tvořivost. Chci se měnit.


HUČENÍ V UŠÍCH

 • Neochota poslouchat. Neschopnost slyšet vnitřní hlas. Zatvrzelost.
 • Důvěřuji vyššímu já. Vše je v pořádku. Jsem v bezpečí.


HUNTINGTONOVA CHOROBA

 • Zlost a neschopnost změnit druhé. Pocit beznaděje.
 • Předávám kontrolu Vesmíru. Jsem v souladu se sebou a se životem.


HYPERAKTIVITA

 • Strach. Pocit přetíženosti a nezvládání věcí.
 • Mám pocit jistoty. Všechen tlak mizí. Já jsem v pořádku.


HYPERGLIKEMIE viz cukrovka

HYPERMETROPIE (DALEKOZRAKOST) viz oči

HYPERTENZE viz krev


HYPERTYREÓZA

 • Zlost vyvolaná nezájmem druhých.
 • Nacházím se v centu života a přijímám sebe a vše, co vidím.


HYPERVENTILACE viz dýchání

 • Strach. Odolávání změnám. Nedůvěra v proces života.
 • V celém Vesmíru jsem v bezpečí. Miluji sebe a důvěřuji procesu života.


HYPOFÝZA

 • Reprezentuje kontrolní centrum.
 • Má mysl a tělo jsou v dokonalé rovnováze. Ovládám své myšlenky.


HYPOGLYKEMIE

 • Pocit přílišné přetíženosti. "Má to vůbec smysl?"
 • Chci žít volně a radostně a s lehkostí.


HYPOTYREÓZA

 • Rezignace. Pocit beznadějné nehybnosti.
 • Vytvářím nový život s novými pravidly, která mi pomáhají.


HÝŽDĚ

 • Reprezentují sílu. Ochablé hýždě představují ubývání sil.
 • Svou sílu využívám moudře. Mám dost sil. Jsem v bezpečí. Vše je v pořádku.


CHODIDLA

 • Reprezentují vnímání - sebe, života a druhých.
 • Mé vnímání je čiré a chci se změnit s dobou. Jsem v bezpečí.


CHODIDLA, PROBLÉMY

 • Strach z budoucnosti a neochota kráčet životem kupředu.
 • Kráčím kupředu životem s radostí a lehkostí.


CHOLELITÁZA viz žlučové kameny


CHOLESTEROL (ATEROSKLERÓZA)

 • Ucpávání kanálů radosti. Neochota přijímat radost.
 • Chci milovat život. Mé kanály radosti jsou naplno průchozí. Chci přijímat.


CHRÁPÁNÍ

 • Zatvrzelé odmítání zbavit se starých schémat.
 • Odstraňuje z mysli vše, co není spojeno s láskou a radostí. Přecházím z minulosti k novým, svěžím a životodárným prožitkům.


CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ

 • Odmítání změn. Strach z budoucnosti. Pocit nejistoty.
 • Chci se měnit a rozvíjet. Vytvářím novou a bezpečnou budoucnost.


CHŘIPKA

 • Reakce na negativní názory a postoje společnosti. Strach.
 • Jsem mimo dosah předsudků ve společnosti. Osvobozuji se od všech omezení a vlivů.


ILEITIDA (CROHNOVA CHOROBA, ZÁNĚT KYČELNÍKU)

 • Strach. Obavy. Pocit méněcennosti.
 • Miluji a přijímám sebe. Dělám to nejlepší, co mohu. Jsem úžasná bytost. Jsem v klidu.


IMPOTENCE

 • Sexuální přetlak, napětí, pocit viny. Názory společnosti. Nenávist vůči bývalému partnerovi. Strach z matky
 • Uvolňuji své sexuální síly, aby mohly fungovat s lehkostí a radostí.


INFARKT viz srdce

 • Pocit osamělosti a strah. "Jsem k ničemu. Málo se snažím. Nikdy to nezvládnu."
 • Jsem v jednotě se životem. Vesmír mne podporuje. Vše je v pořádku.


INFEKCE viz virové infekce

 • Podrážděnost, zlost, rozmrzelost.
 • Chci být v klidu a harmonii.


INFEKČNÍ ZÁNĚT SPOJIVEK viz zánět spojivek

 • Zlost a frustrace. Neochota vidět.
 • Zbavuji se potřeby mít pravdu. Jsem v klidu. Miluji a přijímám sebe.


INKONTINENCE

 • Přebytek emocí. Dlouhodobé ovládání emocí.
 • Otevírám se pocitům. Mohu vyjadřovat své emoce. Miluji sebe.


ISCHIAS

 • Pokrytectví. Strach z nedostatku peněz a z budoucnosti.
 • Přijímám jen to dobré. Dobro je všude a já mám pocit bezpečí a jistoty.


JÁTRA

 • Sídlo zlosti a primitivních emocí.
 • Láska a mír a radost jsou ve všem, co znám.


JÁTRA, PROBLÉMY

 • Chronické stěžování. Ospravedlňování chyb ke klamání sebe sama. Nepříjemné pocity.
 • Chci žít v otevřeném prostoru svého srdce. Hledám lásku a všude ji nacházím.


JAZYK

 • Reprezentuje schopnost vychutnávat si radosti života.
 • Raduji se ze všech hojných darů života.


KANDIDA (KANDIDÓZA) viz afty, kvasinková infekce

 • Pocit nesoustředění. Frustrace a zlost. Přílišné nároky na vztahy. Nedůvěra ve vztahy. Touha jen brát.
 • Povoluji si být vším, čím chci být. Od života si zasloužím jen to nejlepší. Miluji a uznávám sebe i druhé.


KAPAVKA viz pohlavní choroby

 • Odsuzování sebe sama a touha po trestu.
 • Miluji své tělo. Miluji svou sexualitu. Miluji sebe.


KARBUNKL viz vřídky

 • Sžíravá zlost, pocit nespravedlnosti.
 • Zbavuji se minulosti a mám dost času na vyléčení všech oblastí svého života.


KAŠEL viz respirační choroby

 • Touha křičet do světa: "Vnímejte mě! Poslouchejte mě!"
 • Ostatní si mne všímají a uznávají. Dostává se mi hodně lásky.


KERATITIDA viz oči

 • Extrémní zlost. Touha někoho praštit nebo něco rozbít.
 • Láska v mém srdci léčí vše, co vidím. Chci dosáhnout klidu. V mém světě je vše v pořádku.


KINETÓZA viz cestovní nevolnost, mořská nemoc

 • Strach. Obavy, že nemáme nad věcmi kontrolu.
 • Vždy ovládám své myšlenky. Jsem v bezpečí. Miluji a přijímám sebe.


KLOUBY viz artróza, lokty, kolena, ramena

 • Reprezentují změny směru života a snadnost pohybu.
 • Snadno plynu se změnami. Můj život má božské vedení a já jdu vždy tím nejlepším směrem.


KOKTÁNÍ

 • Nejistota. Neschopnost se vyjádřit. Potlačovaný pláč.
 • Mohu se svobodně vyjadřovat. Otevřeně projevuji své názory. Komunikuji láskyplně.


KOLENA viz klouby

 • Reprezentují pýchu a ego.
 • Přizpůsobuji se a plynu životem.


KOLENA, problémy

 • Neústupné ego a pýcha. Nedostatečná přizpůsobivost. Strach. Neohebnost. Zatvrzelost.
 • Odpouštění. Pochopení. Soucítění. Přizpůsobuji se a plynu s životem a vše je v pořádku.


KOLIKA

 • Duševní podrážděnost, netrpělivost, negativní okolí.
 • Toto dítě reaguje pouze na lásku a láskyplné myšlenky. Vše je v klidu.


KOLITIDA viz tračník, střeva, mukózní kolitida

 • Pocit nejistoty. Reprezentuje snadné zbavování se všeho přežitého.
 • Jsem součástí dokonalého rytmu a proudu života. Vše se děje podle božského řádu.


KÓMA

 • Strach. Útěk před něčím nebo někým.
 • Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor k léčení. Milujeme tě.


KONEČNÍK viz hemoroidy

 • Uvolnění. Vylučování.
 • Snadno a příjemně se zbavuji všeho, co už v životě nepotřebuji.


KONEČNÍK - absces

 • Zlost vůči tomu, čeho se nechcete zbavit.
 • Uvolňuji se. Mé tělo opouští to, co už nepotřebuji.


KONEČNÍK - bolest

 • Pocit viny. Touha po trestu. Pocit méněcennosti.
 • Minulost skončila. Chci milovat a přijímat sebe v přítomnosti.


KONEČNÍK - fistula, píštěl

 • Nedokonalé odstraňování starých věcí. Uchovávání odpadků z minulosti.
 • Láskyplně se oprošťuji od minulosti. Jsem svoboda. Jsem láska.


KONEČNÍK - krvácení viz krvácení z konečníku


KONEČNÍK - svědění (pruritis ani)

 • Pocit viny z minulosti. Výčitky svědomí.
 • Láskyplně si odpouštím. Získávám svobodu.


KOPŘIVKA viz vyrážka

 • Drobné skryté obavy. Dělání komára z velblouda.
 • Vnáším mír do všech koutů svého světa.


KOŘENOVÝ KANÁLEK, ZÁNĚT viz zuby

 • Nemohu se do ničeho zakousnout. Kořeny mých názorů byly zpřetrhány.
 • Buduji pevné základy pro sebe i svůj život. Chci, aby mi mé názory byly oporou.


KOSTI viz kostra

 • Reprezentují strukturu Vesmíru
 • Mám pocit uspořádanosti a vyváženosti.


KOSTI, PROBLÉMY - zlomeniny (fraktury)

 • Psychický nátlak a napětí. Svaly nejsou pružné. Ztráta psychické mobility.
 • Dýchám naplno. Uvolňuji se a důvěřuji proudu a procesu života.


KOSTI - deformace viz osteomyelitida, osteoporóza

 • Vzepření se autoritám.
 • V mém světě jsem svou autoritou, neboť pouze já ovládám svou mysl.


KOSTNÍ DŘEŇ

 • Reprezentuje hluboko skryté představy o vlastním já. Výraz podpory a péče o sebe sama.
 • Božská duše je strukturou mého života. Cítím bezpečí, lásku a naprostou podporu.


KOSTRA viz kosti

 • Boření struktury. Kosti reprezentují strukturu života.
 • Jsem silná a zdravá bytost. Mám pevnou strukturu.


KOTNÍK, PROBLÉMY

 • Nepřizpůsobivost a pocit viny. Kotníky vyjadřují schopnost přijímat radost.
 • Zasloužím si radost života. Přijímám vše příjemné, co mi život nabízí.


KOUSÁNÍ NEHTŮ

 • Frustrace. Užírání se. Zášť vůči rodičům.
 • Dospívání pro mě není problém. Zvládám svůj život s radostí a lehkostí.


KOUSNUTÍ

 • Strach. Podléhání maličkostem.
 • Odpouštím si a miluji sebe nyní a navždycky.


KOUSNUTÍ od hmyzy

 • Pocit viny vůči drobným věcem.
 • Nechci se už rozčilovat. Vše je v pořádku.


KOUSNUTÍ od zvířat

 • Zlost zaměřená dovnitř. Touha po trestu.
 • Přijímám volnost a svobodu.


KOŽNÍ PROBLÉMY viz vyrážka, kopřivka

 • Úzkost, strach. Bahno usazené na dně. "Něco mě ohrožuje."
 • Láskyplně se ochraňuji radostnými a klidnými myšlenkami. Minulost je zapomenuta a vše je odpuštěno. V tomto okamžiku cítím volnost.


KRÁTKOZRAKOST viz oči, myopie


KREV

 • Reprezentuje radost v těle. Volné plynutí.
 • Jsem vyjádřením života a přijímáním jeho radosti.


KREV, PROBLÉMY viz leukémie

 • Nedostatek radosti. Nedostatečná cirkulace idejí.
 • Volně mnou proudí radostné nové představy.


KREV - chudokrevnost, sraženiny

 • Nedostatečné proudění radosti.
 • Ve svém nitru probouzím nový život. Proudím.


KREVNÍ OBĚH

 • Reprezentuje schopnost cítit a vyjadřovat emoce pozitivními způsoby.
 • Nechávám lásku a radost volně proudit každou částí svého světa. Miluji život.


KREVNÍ TLAK -nízký

 • Nedostatek lásky v dětství. Rezignace. "K čemu je to dobré? Stejně to nevyjde."
 • Chci žít v radostné přítomnosti. Můj život je radost.


KREVNÍ TLAK - vysoký (hypertenze)

 • Dlouhodobé neřešení emocionálních problémů.
 • Radostně se zbavuji minulosti. Jsem v klidu.


KRK, PROBLÉMY

 • Odmítání jiných úhlů pohledu. Tvrdohlavost, nepřizpůsobivost.
 • Všechny stránky věci vnímám s lehkostí a přizpůsobivostí. Věci se dají dělat a vnímat mnoha způsoby. Jsem v bezpečí.


KRVÁCENÍ

 • Unikání radosti. Zloba. Ale kam?
 • Jsem radostí života vyjadřující se a pulzující v dokonalém rytmu.


KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ

 • Nedostatek radosti při činění závažných rozhodnutí.
 • Věřím, že v mém životě se dějí jen správné věci. Jsem v klidu.


KRVÁCENÍ Z KONEČNÍKU (HEMATOCHEZIE)

 • Zlost a frustrace
 • Důvěřuji procesu života. V mém životě se dějí jen správně a dobré věci.


KŘEČE

 • Napětí. Strach. Sevřenost, lpění.
 • Uvolňuji a zklidňuji svou mysl.


KŘEČE V OBLASTI BŘICHA

 • Zadržovaná zloba. Vyživování myšlenek strachem.
 • Uvolňuji se, zklidňuji a na ničem nelpím. Život mi dodává pocit bezpečí.


KŘEČOVÉ ŽÍLY

 • Setrvání v situaci, která vám nevyhovuje. Nedostatek odvahy. Pocit přepracování a přetížení.
 • Prosazuji pravdu a žiji s radostí. Miluji život a svobodně jím proudím.


KULATÁ ZÁDA viz ramena, zakřivení páteře

 • Nesení břímě života. Bezmocnost a beznaděj.
 • Stojím vzpřímeně a uvolněně. Miluji a přijímám sebe. Můj život je každým dnem lepší.


KUŘÍ OKA

 • Zatvrdlé oblasti myšlení - tvrdohlavé lpění na bolestech z minulosti.
 • Kráčím kupředu bez břímě minulosti. Cítím jistotu a svobodu.


KŮŽE

 • Chrání vaši individualitu. Smyslový orgán.
 • Mám pocit jistoty a vnímám své já.


KVASINKOVÉ INFEKCE viz kandida, afty

 • Popírání vlastních potřeb. Nepodporování sebe sama.
 • Chci si být oporou a jednat s láskou a radostí.


KÝLA (HERNIE)

 • Reprezentuje vztahy. Úsilí, zatížení nevhodné projevy tvořivosti.
 • Má mysl je citlivá a harmonická. Miluji a přijímám sebe. Chci vyjadřovat své bytí.


LARYNGITIDA

 • Jste tak rozzlobený, že ani nemůžete mluvit. Strach z vyjádření.
 • Mohu žádat to, co chci. Mohu se otevřeně vyjadřovat. Jsem v klidu.


LEDVINOVÉ KAMENY

 • Kusy nerozpuštěného vzteku
 • S lehkostí se zbavuji všech problémů z minulosti.


LEDVINY, PROBLÉMY

 • Kritizování, nespokojenost, neúspěch. Hanba. Reakce malého dítěte.
 • V mém životě se dějí pouze božsky řízené akce. Každý zážitek přináší jen dobro. Dospívání není problém.


LEPRA

 • Naprostá neschopnost zvládat život. Dlouhodobý pocit méněcennosti a nečistoty.
 • Překonávám všechny limity. Dostává se mi božského vedení a inspirace. Láska léčí celý život.


LEUKÉMIE viz krev,

 • Brutální potlačování inspirace.
 • Překonávám limity a přijímám svobodu. Cítím vnitřní jistotu.


LEVÁ STRANA TĚLA

 • Reprezentuje vnímavost, poddajnost, ženskou energii, ženu, matku.
 • Má ženská energie je úžasně vyvážená.


LOKTY

 • Reprezentují měnící se směr a přijímání nových zážitků.
 • S lehkostí splývám s novými zážitky, novými směry a novými změnami.


LUPÉNKA viz kůže

 • Strach z ublížení. Potlačované vnímání vlastního já. Odmítání odpovědnosti za vlastní pocity.
 • Vítám radosti života. Zasloužím si v životě jen to nejlepší a plně to přijímám. Miluji a přijímám sebe.


LUPUS (ERYTHEMATOSUS)

 • Pasivita. Lepší je zemřít, než si stát za svým. Zlost a touha po trestu.
 • Vyjadřuji se svobodně a s lehkostí. Projevuji svou sílu. Miluji a přijímám sebe. Jsem svobodná a sebejistá bytost.


LYMFA

 • Varování, že se mysl má zaměřit na podstatu života. Láska a radost.
 • Nacházím se v centru lásky a radosti žití. Plynu se životem. Má mysl je klidná.


MALÁRIE

 • Nevyváženost s přírodou a se životem.
 • Jsem v jednotě a rovnováze se životem. Mám pocit bezpečí.


MASTITIDA viz prsa


MASTOIDITIDA

 • Zlost a frustrace. Touha neslyšet, co se ději. Většinou u dětí. Strach ochromující vnímání.
 • V mém nitru i kolem mne je božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. Vše v mém světě je v pořádku.


MENOPAUZA, PROBLÉMY

 • Strach z nezájmu druhých. Strach ze stárnutí. Odmítání sebe sama. Pocit méněcennosti.
 • Rozvážně a klidně přijímám všechny změny cyklů a láskyplně žehnám svému tělu.


MENSTRUACE, PROBLÉMY viz výtok z dělohy, zánět pochvy, ženské problémy

 • Neochota být ženou. Popírání vlastního já.
 • Raduji se z toho, kým jsem. Jsem krásný projev úžasné plynoucího života.


MIGRÉNA viz bolest hlavy

 • Neochota podléhat vedení. Odolávání proudu života. Strach ze sexu. (Většinou zmizí při masturbaci).
 • Příjemně a snadno se podvoluji proudu života a umožňuji životu, aby mi dal vše, co potřebuji. Život je tu pro mě.


MILIUM (drobné epidermální cysty)

 • Skrývání ošklivosti.
 • Přijímám se a vím, že jsem krásná a milovaná bytost.


MOČOVÝ MĚCHÝŘ, PROBLÉMY (cystitida)

 • Úzkost. Lpění na starých názorech. Strach z uvolnění.
 • Snadno a příjemně se zbavuji starého a přijímám vše nové ve svém životě.


MONONUKLEÓZA viz Pfeifferův syndrom

 • Strach, že nás ostatní nemilují a nedoceňují. Neochota pečovat o sebe.
 • Miluji a přijímám sebe a pečuji o sebe. Jsem v pořádku.


MOŘSKÁ NEMOC viz kinetóza

 • Obavy. Strach ze smrti. Nedostatek ovládání.
 • Ve Vesmíru jsem naprosto v bezpečí. Všude cítím klid. Důvěřuji životu


MOZEK

 • Reprezentuje počítač, centrálu.
 • Láskyplně řídím svou mysl.


MOZEK - nádor

 • Nesprávně nainstalované postoje. Tvrdohlavost. Neochota změnit stará schémata.
 • Není pro mě problém přeprogramovat počítač své mysli. Život je změna a má mysl je stále nová.


MOZKOVÁ MRTVICE, (cerebrovaskulární příhoda, CVA)

 • Rezignace. Rezistence. "Radši zemřít, než se změnit." Odmítání života.
 • Život je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život - minulost, přítomnost a budoucnost.


MOZOLY

 • Zatvrzelé představy a názory. Krystalizace strachu.
 • Je dobré vnímat a prožívat nové věci a jednat novými způsoby. Otevírám se a přijímám dobro.


MRTVICE viz ochrnutí

 • Potřeba sjednotit rodinu láskyplnými činy.
 • Přispívám k jednotnému, láskyplnému a poklidnému rodinnému životu. Vše je v pořádku.


MUKÓZNÍ KOLITIDA viz tračník, střeva, kolitida

 • Nánosy přežitých a zmatených myšlenek ucpávajících kanál eliminace. Brodění se bahnem minulosti.
 • Zbavuji a oprošťuji se od minulosti. Mé myšlení je jasné. Poklidně a radostně žiji v přítomnosti.


MYALGICKÁ ENCEFALOMYELITIDA viz virus Epstein-Barrové


MYOPIE (KRÁTKOZRAKOST) viz oči

 • Strach z budoucnosti. Nedůvěra v to, co je před námi.
 • Důvěřuji procesu života. Jsem v bezpečí.


NADLEDVINKY, PROBLÉMY viz Addisonova choroba, Cushingova nemoc

 • Poratenectví. Neochota pečovat o sebe. Úzkost.
 • Miluji a přijímám sebe sama. Péče o sebe mi přináší jistotu.


NÁDORY

 • Posilování starých křivd a šoků. Výčitky svědomí.
 • Láskyplně se odpoutávám od minulosti a zaměřuji pozornost na přítomnost. Vše je v pořádku.


NADVÁHA viz tuk

 • Strach, potřeba ochrany. Utíkání před pocity. Nejistota, odmítání sebe sama. Touha po naplnění.
 • Jsem v souladu se svými pocity. Jsem v bezpečí tam, kde jsem. Vytvářím si vlastní jistoty. Miluji a přijímám sebe.


NADÝMÁNÍ (FLATULANCE)

 • Lpění. Strach. Nepřijaté představy.
 • Uvolňuji se a nechávám sebou život volně proudit.


NACHLAZENÍ

 • Duševní kontrakce, stahování se a roztahování. Touha uniknout. "Nechte mě být."
 • Jsem v bezpečí a mám neustále pocit jistoty. Láska mne obklopuje a chrání. Vše je v pořádku.


NARKOLEPSIE

 • Nezvládání. Extrémní strach. Touha před vším utéct. Neochota být tady a teď.
 • Spoléhám na božskou moudrost, která mne vždy ochrání. Jsem v bezpečí.


NAROZENÍ

 • Reprezentuje vstup do této části filmu života.
 • Toto dítě začíná žít radostný a úžasný život. Vše je v pořádku.


NAROZENÍ - vrozené vady

 • Karmická záležitost. Sami jste si to zvolili. Vybíráme si své rodiče a děti. Nedokončená záležitost.
 • Každý začátek je důležitý pro můj další růst. Přijímám se tak, jak jsem.


NECITLIVOST (PARESTEZIE)

 • Odmítání lásky a ohleduplnosti. Mentální umrtvování.
 • Sdílím své pocity a lásku. Ve všem nacházím lásku.


NEFRITIDA (ZÁNĚT LEDVIN)

 • Přehnané projevy zklamání a nespokojenosti.
 • V mém životě se dějí jen správné věci. Zbavuji se starého a vítám nové. Vše je v pořádku.


NEHODY

 • Neschopnost se ozvat. Vzpoura proti autoritám. Víra v násilí.
 • Zbavuji se schémat, která to vytvořila. Jsem v klidu. Znám svou hodnotu.


NEHTY

 • Reprezentují ochranu.
 • Bezpečně se dál rozvíjím.


NECHUTENSTVÍ

 • Obavy. Ochrana vlastního já. Nedůvěra vůči životu.
 • Miluji a uznávám sebe sama. Mám pocit jistoty. Život je bezpečný a radostný.


NERVOVÉ ZHROUCENÍ

 • Zaměření jen na sebe. Ucpávání komunikačních kanálů.
 • Otevírám své srdce a láskyplně komunikuji. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.


NERVOZITA

 • Strach, úzkost, usilování, spěch. Nedůvěra v proces života.
 • Otevírám své srdce láskyplné komunikaci. Jsem v bezpečí a v pořádku. Jsem na nekonečné cestě věčností a mám spoustu času. Komunikuji se svým srdcem.


NERVY

 • Reprezentují komunikaci. Vnímaví hlasatelé.
 • Komunikuji s lehkostí a radostí.


NESPAVOST

 • Strach. Nedůvěra v proces života. Pocit viny.
 • Láskyplně opouštím den a nořím se do poklidného spánku s vědomím, že zítřek se o sebe postará.


NEURALGIE

 • Vina a trest. Problémy s komunikací.
 • Odpouštím si. Miluji a přijímám sebe. Komunikuji láskyplně.


NEVOLNOST

 • Strach. Odmítání představ nebo zážitků.
 • Mám pocit bezpečí. Věřím, že mi proces života vždy přinese jen to dobré.


NEVYLÉČITELNÉ CHOROBY

 • Jde o nevyléčitelnost vnějšími prostředky. Účinná léčba znamená jít dovnitř. Nemoc odkudsi přišla a kamsi zase odejde.
 • Zázraky se dějí každý den. Jdu do nitra s cílem odstranit schéma, které to způsobilo, a přijímám božskou léčbu. Staniž se!


NOČNÍ POMOČOVÁNÍ (ENURÉZA)

 • Strach z rodičů, většinou z otce.
 • Toto dítě je přijímáno s láskou, soucítěním a pochopením. Vše je v pořádku.


NOHY

 • Nesou nás kupředu životem.
 • Život je pro mě.


NOHY, PROBLÉMY

 • Strach z budoucnosti. Neochota se pohnout.
 • Jdu kupředu se sebedůvěrou a radostí, protože vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku.


NOS

 • Reprezentuje sebepoznání.
 • Uvědomuji si své intuitivní schopnosti.

NOS - krvácení z nosu

 • Touha po poznání. Pocit nedocenění a nezájmu. Volání po lásce.
 • Miluji a přijímám sebe. Poznávám svou pravou hodnotu. Jsem úžasná bytost.


NOS - rýma

 • Žádání o pomoc. Vnitřní pláč.
 • Miluji se a pečuji o sebe tak, jak mi to vyhovuje.


NOS - ucpaný nos

 • Neuznávání vlastní hodnoty.
 • Miluji a vážím si sebe.


OBLIČEJ

 • Reprezentuje to, co ukazujeme světu.
 • Mám pocit bezpečí ve svém bytí. Vyjadřuji, kým jsem.


OBRNA viz Bellova obrna, Parkinsonova choroba, ochrnutí

 • Paralyzující myšlenky. Neschopnost se pohnout.
 • Vyznávám svobodomyslnost a snadno a radostně přijímám nové zážitky.


OČI, PROBLÉMY

 • Reprezentují schopnost jasně vidět minulost, přítomnost a budoucnost.
 • Dívám se s láskou a radostí. Vytvářím si život, na jaký je radost pohledět.


OČI - astigmatismus

 • Problémy s vlastním já. Strach podívat se na sebe. Chci vidět svou krásu a vyjímečnost.


OČI - dalekozrakost viz hypermetropie

 • Strach z přítomnosti.
 • Jsem v bezpečí tady a teď. Vidím zcela jasně.


OČI - děti

 • Neochota vidět, co se děje v rodině.
 • Toto dítě je obklopeno harmonií a radostí a krásou a bezpečím.


OČI - exotropie

 • Strach z pohledu na přítomnost
 • Miluji a přijímám sebe tak, jak teď jsem.


OČI - krátkozrakost viz myopie

 • Strach z budoucnosti
 • Přijímám božské vedení a jsem vždy v bezpečí.


OČI - šedý zákal

 • Neschopnost radostně hledět kupředu. Temná budoucnost.
 • Život je věčný a plný radosti.


OČI - zánět oční rohovky viz keratitida

 • Neochota vidět, co se děje venku.
 • Dívám se na vše kolem sebe. Jsem v klidu.


OČI - zelený zákal

 • Neochota odpustit. Tlak způsobený dlouhodobý i křivdami. Bezmocnost.
 • Dívám se s láskou a něhou.


OCHABLOST

 • Ochablý obličej vyjadřuje ochablé myšlení. Odmítání života.
 • Raduji se ze života a užívám si každý okamžik naplno. Znovu mládnu.


OCHRNUTÍ viz obrna

 • Strach. Děs. Útěk před situací nebo osobou. Odmítání.
 • Jsem v souladu se životem. Dokonale zvládám všechny situace.


OPARY viz herpes simplex

 • Zadržování zlostných slov a strach je vyslovit.
 • Vytvářím jen příjemné zážitky, protože miluji sebe. Vše je v pořádku.


OSTEOMYELITIDA viz kosti

 • Zlost a pocit marnosti ze samotné struktury života. Pocit malé podpory.
 • Jsem v souladu s procesem života a důvěřuji mu. Mám pocit bezpečí a jistoty.


OSTEOPORÓZA viz kosti

 • Pocit nedostatečné opory v životě.
 • Stojím si za svým a život mne podporuje nečekanými a láskyplnými způsoby.


OTITIDA (ZÁNĚTY VNĚJŠÍHO, STŘEDNÍHO, VNITŘNÍHO UCHA)

 • Zlost. Neochota slyšet. Příliš velký zmatek. Hádky rodičů.
 • Obklopuje mne harmonie. S láskou naslouchám všemu příjemnému a dobrému. Jsem centrem lásky.


OTOKY viz zadržování tekutin

 • Nepružné myšlení. Zatvrzelé a bolestné představy.
 • Mé myšlenky plynou volně a snadno. Nové názory přijímám s lehkostí.


OTRAVA JÍDLEM

 • Přenechání kontroly druhým. Pocit bezbrannosti.
 • Mám sílu, moc a schopnost přijímat vše, co mi přijde do cesty.


PAGETOVA CHOROBA

 • Pocit, že neexistují základy, na nichž se dá stavět. "Nikoho to nezajímá."
 • Vím, že život mne úžasně a plně podporuje. Život mě miluje a pečuje o mne.


PÁLENÍ ŽÁHY viz žaludeční vředy, žaludek, vředy)

 • Strach. Strach. Strach. Svíravý pocit strachu.
 • Dýchám uvolněně a naplno. Jsem v bezpečí. Důvěřuji procesu života.


PANKREAS (SLINIVKA BŘIŠNÍ)

 • Reprezentuje sladkosti života.
 • Můj život je sladký.


PANKREATITIDA (ZÁNĚT SLINIVKY BŘIŠNÍ)

 • Odmítání. Zlost a frustrace z pocitu, že život ztratil svou sladkost.
 • Miluji a přijímám sebe a do svého života vnáším sladkost a radost.


PARAZITI

 • Předávání moci druhým, aby měli nadvládu.
 • S láskou přijímám zpět svou sílu a odmítám jakékoli vnější zasahování.


PARESTEZIE viz necitlivost


PARKINSONOVA CHOROBA viz obrna

 • Strach a intenzivní touha ovládat všechno a všechny.
 • Jsem v klidu, protože vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mě a já důvěřuji procesu života.


PÁTEŘ

 • Přizpůsobivá opora života.
 • Život mne podporuje.


PAŽE

 • Reprezentují schopnost udržet životní prožitky.
 • Láskyplně vítám a přijímám nové zážitky a raduji se z nich.


PERIODONTITIDA viz zánět zubového lůžka

PETIT MAL viz epilepsie

PFEIFFERŮV SYNDROM viz mononukleóza

PÍŠTĚL viz hemoroidy


PLÁČ

 • Slzy jsou řekou života a tečou jak z radosti, tak ze smutku a strachu.
 • S klidem přijímám všechny své emoce. Miluji a přijímám sebe.


PLANÉ NEŠTOVICE viz herpes


PLEŠATOST

 • Strach. Napětí. Snaha o ovládání druhých. Nedůvěra v proces života.
 • Mám pocit bezpečí. Miluji a přijímám sebe sama. Důvěřuji životu.


PLÍCE

 • Schopnost přijímat život.
 • Přijímám život v dokonalé vyváženosti.


PLÍCE - PROBLÉMY viz pneumonie

 • Deprese. Zármutek. Strach ze života. Pocit neschopnosti žít naplno.
 • Dokážu přijímat život naplno. Láskyplně žiji a užívám si.


PLÍSNĚ

 • Ustrnulé názory. Neochota zbavit se minulosti. Minulost ovládá současnot.
 • Radostně a svobodně žiji v přítomném okamžiku.


PLOTÉNKY

 • Pocit nedostatečné podpory ze strany života. Nerozhodnost.
 • Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto miluji a přijímám sebe a vše je v pořádku.


PNEUMONIE viz plíce

 • Beznaděj. Únava životem. Emocionální rány, které se neléčí.
 • Svobodně přijímám božské ideje naplněné dechem a inteligencí života.Je to nový okamžik.


PODLITINY (EKCHYMÓZA)

 • Drobné nárazy v životě. Trestání sebe sama.
 • Miluji sebe a povzbuzuji se. Chovám se k sobě mile a citlivě. Vše je v pořádku.


POHLAVNÍ CHOROBY vis AIDS, kapavka, herpes, syfilis

 • Pocit viny ve vztahu k sexu. Touha po trestu. Přesvědčení, že genitálie jsou cosi hříšného a nečistého. Zneužívání druhých.
 • Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její projevy. Přijímám pouze myšlenky, které mne posilují a přinášejí mi dobrý pocit.


POPÁLENINY


 • Zlost. Časté vzplanutí. Popudlivost.
 • Šířím lásku a harmonii ve svém nitru i ve svém okolí. Zasloužím si příjemný pocit.


PRAVÁ STRANA TĚLA

 • Dávání, uvolňování, mužská energie, muži, otec.
 • Snadno a nenásilně vyvažuji svou mužskou energii.


PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS)

 • Všemu vládne zmatek. Působení vnějších vlivů. Odmítání ženských procesů.
 • Ovládám svou mysl a svůj život. Jsem silná a dynamická žena! Každá část mého těla funguje naprosto dokonale. Miluji sebe.


PROSTATA

 • Reprezentuje mužský princip.
 • Přijímám sebe a raduji se ze své mužnosti.


PROSTATA PROBLÉMY

 • Duševní strach oslabuje mužnost. Rezignace. Sexuální tlak a pocit viny. Víra ve stárnutí.
 • Miluji a přijímám sebe. Přijímám svou sílu. Mám věčně mladého ducha.


PRSA

 • Reprezentují mateřství, výživu a oporu.
 • Vyváženě přijímám a poskytuji výživu.


PRSA, PROBLÉMY (CYSTY, BULKY, MASTITIDA)

 • Odmítání výživy. Upřednostňování druhých. Mateřský komplex.
 • Znám svou cenu. Lidé se mnou počítají. Pečuji o sebe s láskou a radostí. Dopřávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou. Všichni jsme svobodní a vše je v pořádku.


PRSTY

 • Reprezentují detaily života.
 • Poklidně přijímám drobnosti života.


PRSTY - malíček

 • Reprezentuje rodinu a předstírání.
 • Jsem ve spojení s rodinou života.


PRSTY - palec

 • Reprezentuje intelekt a obavy.
 • Má mysl je klidná.


PRSTY - prostředníček

 • Reprezentuje zlost a sexualitu.
 • Přijímám svou sexualitu.


PRSTY - prsteníček

 • Reprezentuje spojení a zármutek.
 • Jsem v klidu a šířím lásku.


PRSTY - ukazováček

 • Reprezentuje ego a strach.
 • Jsem v bezpečí.


PRSTY NA NOHOU

 • Reprezentují drobné detaily budoucnosti.
 • Všechny detaily se samy vyřídí.


PRŮJEM

 • Strach. Odmítání. Útěk.
 • Vše naprosto dokonale přijímám, zpracovávám a vylučuji. Jsem v souladu se životem.


PRURITIS viz svědění


PŘEJÍDÁNÍ

 • Strach. Potřeba ochrany. Posuzování emocí.
 • Mám pocit jistoty. Jsem v bezpečí. Cítím se příjemně a normálně.

PŘEKRVENÍ viz bronchitida, nachlazení, chřipka

PSYCHICKÉ PORUCHY viz duševní choroby


PUCHÝŘE

 • Odpor. Nedostatek emocionální opory.
 • Citlivě splývám se životem a každým novým zážitkem. Vše je v pořádku.

PUPÍNKY viz uhry

PYELONEFRITIDA viz močový měchýř


RACHITIDA (KŘIVICE)

 • Emocionální podvýživa. Nedostatek lásky a bezpečí.
 • Jsem v bezpečí a vyživuje mne láska samotného Vesmíru.


RAKOVINA

 • Hluboké rány. Dlouhodobé odmítání. Skryté tajemství či zármutek užírající vlastní já. Nošení břemene. Pocit, že téměř nic nemá smysl.
 • Láskyplně odpouštím a zbavuji se minulosti. Chci svůj svět naplnit radostí. Miluji a přijímám sebe.


RAMENA viz klouby, kulatá záda

 • Reprezentují schopnost prožívat život s radostí. Život je břímě, pokud to sami chceme.
 • Chci, aby všechny mé zážitky byly radostné a láskyplné.


RÁNY viz řezné rány, zranění

 • Nenávist vůči sobě a pocit viny.
 • Odpouštím si a chci milovat sebe sama.


REKTUM viz konečník



RESPIRAČNÍ CHOROBY viz bronchitida, nachlazení, kašel, chřipka

 • Strach přijímat život naplno.
 • Jsem v bezpečí. Miluji svůj život.


REVMATISMUS

 • Pocit oběti. Nedostatek lásky. Chronická zahořklost. Odpor.
 • Vytvářím své zážitky. Miluji a přijímám sebe, a tím jsou mé zážitky stále lepší.


REVMATOIDNÍ ARTRITIDA

 • Přílišné kritizování autorit. Pocit, že jsme pronásledování osudem.
 • Jsem svou vlastní autoritou. Miluji a přijímám sebe. Život je dobrý.


ROZEDMA PLIC

 • Strach z přijímání života. Pocit neoprávněnosti žít.
 • Mám právo žít naplno a svobodně. Miluji život. Miluji sebe.


ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

 • Duševní strnulost, zatvrzelost, železná vůle, nepřizpůsobivost. Strach.
 • Volbou láskyplných a radostných myšlenek vytvářím láskyplný a radostný svět. Mám pocit bezpečí a volnosti.


RUCE

 • Držení a ovládání. Chytit a nepustit. Lpění a uvolnění. Starostlivost. Lakota. Všechny způsoby přijímání zážitků.
 • Všechny prožitky chci zvládat s láskou a radostí a lehkostí.


RÝMA (NEMOC HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH) viz respirační choroby

 • Příliš mnoho aktivit nejednou. Duševní neklid, nesoulad. Drobná poranění. Přesvědčení typu "Tu rýmu chytím každý rok."
 • Uvolňuji a zklidňuji svou mysl. Uvnitř i kolem mne je čirost a harmonie. Vše je v pořádku.


ŘEZNÉ RÁNY viz zranění, rány

 • Trest za nedodržování vlastních pravidel.
 • Vytvářím si život plný odměn.


ŘÍHÁNÍ

 • Strach. Příliš rychlé hltání života.
 • Všechno má svůj čas a místo. Jsem v klidu.


SAMOVOLNÝ POTRAT

 • Strach. Obavy z budoucnosti. "Teď ne - později." Nevhodné načasování.
 • V mém životě probíhá vše podle božského řádu. Miluji a přijímám sebe. Vše je v pořádku.


SEBEVRAŽDA

 • Černobílý pohled na život. Odmítání jiného řešení.
 • Naplno využívám vše, co život nabízí. Vždy existuje jiná cesta. Jsem v bezpečí.


SEKRECE Z NOSU

 • Vnitřní pláč. Dětinské slzy. Oběť.
 • Uznávám a přijímám, že jsem tvořivou silou ve svém světě. Chci si užívat života.


SENILITA viz Alzheimerova choroba

 • Návrat do tzv. bezpečí dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Ovládání okolí. Útěk.
 • Božská ochrana. Jistota. Klid. Inteligence Vesmíru působí na všech úrovních života.


SENNÁ RÝMA viz alergie

 • Návaly emocí. Strach z důležitých událostí. Představa o persekuci. Pocit viny.
 • Jsem v jednotě s celým životem. Neustále jsem v bezpečí.


SKLERODERMIE

 • Ochrana před životem. Nedůvěra v sebe a v to, že se o sebe dokážeme postarat.
 • Zcela se uvolňuji, protože vím, že jsem v bezpečí. Důvěřuji životu a věřím si.


SKOLIÓZA viz kulatá záda, zakřivení páteře


SLEZINA

 • Posedlost. Zaměřování se pouze na věci.
 • Miluji a přijímám sebe. Důvěřuji procesu života a vím, že je tu pro mě. Jsem v bezpečí. Vše je v pořádku.


SMRT

 • Reprezentuje odchod z filmu života.
 • Radostně přijímám nové úrovně zážitků. Vše je v pořádku.


SOLAR PLEXUS

 • Spontánní reakce. Centrum intuitivní síly.
 • Důvěřuji svému vnitřnímu hlasu. Jsem silná, moudrá a mocná osobnost.


SPASTICKÁ KOLITIDA viz kolitida, tračník, střeva, mukózní kolitida

 • Strach z uvolnění. Nejistota.
 • Život mi dodává pocit bezpečí. Život se o mne vždy postará. Vše je v pořádku.


SPINÁLNÍ MENINGITIDA

 • Vznětlivost a vztek na život.
 • Zbavuji se pocitu viny a přijímám radost a poklid života


SRDCE viz krev

 • Reprezentuje centrum lásky a bezpečí.
 • Mé srdce tepe v rytmu lásky.


SRDCE PROBLÉMY

 • Dlouhodobé emocionální problémy. Zatvrzení srdce. Podléhání napětí a stresu.
 • Radost, radost, radost. Láskyplně nechávám radost proudit svou myslí, tělem a zážitky.


SRDCE - srdeční příhoda (infarkt myokardu) viz infarkt

 • Odpírání radosti srdci ve prospěch peněz, postavení atd.
 • Vnáším radost do centra svého srdce. Cítím lásku vůči všem a všemu.


STÁRNUTÍ PROBLÉMY

 • Názory společnosti. Staré myšlení. Strach být sebou samým. Odmítání přítomnosti.
 • Miluji a přijímám sebe sama v každém věku. Každý okamžik v životě je úžasný.


STERILITA

 • Strach a odpor vůči procesu života nebo potřeba projít si rodičovstvím.
 • Důvěřuji procesu života. Jsem vždy v pravý čas na správném místě a dělám správné věci. Miluji a přijímám sebe.


STŘEVA

 • Uvolnění odpadu.
 • Snadné uvolňování.


STŘEVA PROBLÉMY

 • Strach ze zbavování se všeho starého a nepotřebného.
 • Snadno a s lehkostí se zbavuji všeho starého a radostně vítám vše nové.


STYDKÁ KOST

 • Reprezentuje ochranu genitálií.
 • Má sexualita je v pořádku.


SUCHÉ OČI

 • Zlostný zrak. Odmítání láskyplného pohledu. Radši zemřít, než odpustit. Potměšilost.
 • Ochotně odpouštím. Vdechuji život svému vidění a hledím se soucítěním a pochopením.


SVALOVÁ DYSTROFIE

 • "Nechci dospět."
 • Překonávám limity svých rodičů. Mohu svobodně dělat to nejlepší, co umím.


SVALY

 • Odpor vůči novým zážitkům. Svaly reprezentují schopnost kráčet životem.
 • Prožívám život jako radostný tanec.


SVĚDĚNÍ (PRURITIS)

 • Nesplnitelné touhy. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Svrbění vypadnout a zmizet.
 • Líbí se mi tam, kde právě jsem. Přijímám vše dobré a vím, že mé potřeby a touhy budou naplněny.


SVRAB

 • Infikované myšlení. Připouštět si druhé příliš k tělu.
 • Jsem živoucí, milující a radostné vyjádření života. Nacházím sebe sama.


SYFILIS viz pohlavní nemoci

 • Nevyužívání vlastních sil.
 • Uvědomuji si vlastní osobnost.


SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU viz zápěstí

 • Hněv a frustrace nad zdánlivými nespravedlnostmi života.
 • Chci vytvářet život, jenž je radostný a bohatý. Jsem v klidu.


ŠEDIVÉ VLASY

 • Stres. Pocit přílišné zátěže a napětí.
 • Cítím se klidně a příjemně ve všech oblastech života. Mám dost sil a schopností.


ŠEDÝ ZÁKAL

 • Neschopnost dívat se radostně kupředu. Temná budoucnost.
 • Život je věčný a plný radosti. Těším se na každý okamžik.


ŠKRÁBNUTÍ

 • Pocit, že vás život bere na hůl. Že vás život okrádá.
 • Cítím vděčnost za vše, co mi život tak štědře dává. Dostává se mi požehnání.


ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

 • Pocit přílišného přetěžování. Oběť. Překážky v životě. Nespokojenost.
 • Jsem hlavní silou a autoritou ve svém životě. Mohu se svobodně projevovat.


TASEMNICE

 • Silný pocit, že jsme pouhou nečistou obětí. Pasivní přijímání názorů druhých.
 • Ostatní lidé reagují na můj pozitivní postoj vůči vlastnímu já. Miluji a přijímám vše, čím jsem.


TEMPOROMANDIBULÁRNÍ KLOUB viz čelisti


TEPNY

 • Radost ze života.
 • Naplňuje mě pocit radosti.


TETANUS viz trismus

 • Potřeba uvolnit zlost, zahnívající myšlení.
 • Láska tryskající z mého srdce mne omývá, očišťuje a líčí všechny části mého těla i mé emoce.


TIKY, ZÁŠKUBY

 • Strach. Pocit, že člověka stále někdo sleduje.
 • Celý život mne přijímá. Vše je v pořádku. Jsem v bezpečí.


TRAČNÍK

 • Strach z uvolnění. Lpění na minulosti.
 • Snadno se zbavuji toho, co už nepotřebuji. Minulost skončila a já cítím svobodu.


TRÁVENÍ PROBLÉMY

 • Svíravý pocit strach, děs, úzkost. Nadávání a brblání.
 • Zažívám a přijímám nové zážitky s klidem a radostí.


TRICHOFYCIE

 • Pouštět si druhé příliš k tělu. Pocit méněcennost a nečistoty.
 • Miluji a přijímám sebe. Nikdo a nic nade mnou nemá moc. Jsem svobodná bytost.


TRISMUS viz tetanus

 • Zlost. Touha ovládat. Neochota vyjadřovat pocity.
 • Důvěřuji procesu života. S lehkostí žádám o to, co chci.


TUBERKOLÓZA

 • Destruktivní sobeckost. Majetnictví. Kruté myšlenky. Odplata.
 • Miluji a přijímám sebe, a tím vytvářím radostný a poklidný svět, v němž chci žít.


TUK viz nadváha

 • Přílišná citlivost. Často reprezentuje strach a potřebu ochrany. Strach maskuje skrytou zlobu a neochotu odpouštět.
 • Dostává se mi ochrany božské lásky. Vždy cítím jistotu a bezpečí. Chci se rozvíjet a přijmout odpovědnost za svůj život. Odpouštím druhým a vytvářím si život podle svých představ. Jsem v bezpečí.


TUK - boky

 • Zatvrzelý hněv ze strany rodičů.
 • Chci odpustit minulosti. Není pro mne problém překonat limity rodičů.


TUK - břicho

 • Zlost vyvolaná nedostatečnou výživou.
 • Vyživuji se duchovní stravou a cítím spokojenost a volnost.


TUK - paže

 • Zlost vyvolaná nedostatkem lásky.
 • Mohu rozdávat tolik lásky, kolik chci.


TUK - stehna

 • Nahromaděný vztek z dětství. Většinou na otce.
 • Vidím svého otce jako nemilované dítě a odpouštím mu. Jsme oba volní.

UHRY

 • Drobné výbuchy hněvu.
 • Zklidňuji své myšlenky a jsem v pohodě.


ÚNAVA

 • Potřeba duševního odpočinku.
 • Dávám své mysli radostnou dovolenou.


ÚPLAVICE

 • Strach a obrovská zlost.
 • Zklidňuji svou mysl a mé tělo na to reaguje.


ÚPLAVICE - amébová

 • Přesvědčení, že oni vám jdou po krku.
 • Ve svém světě jsem hlavní silou a autoritou. Jsem v klidu.


ÚPLAVICE - bacilární

 • Utiskování a beznaděj.
 • Naplňuje mne láska a energie a radost ze života.


URETRITIDA (ZÁNĚT MOČOVÉ TRUBICE)

 • Zlost, emoce. Pocit, že na vás okolí kašle. Výčitky.
 • Ve svém životě vytvářím jen radostné zážitky.


URINÁLNÍ INFEKCE (CYSTITIDA, PYELONEFRITIDA)

 • Ukřivděnost. Většinou ve vztahu k opačnému pohlaví nebo partnerovi. Obviňování druhých.
 • Zbavuji se myšlenkových schémat, která vytvořila tyto vnější podmínky. Miluji a přijímám sebe.


ÚSTA

 • Reprezentují přijímání nových představ a vyživování.
 • Posiluji se láskou.


ÚSTA, PROBLÉMY

 • Prosazování názorů. Nepřístupná mysl. Neschopnost přijímat nové představy.
 • Vítám nové nápady a názory a chci je přijímat a vstřebávat.


UŠI

 • Reprezentují schopnost slyšet.
 • Naslouchám s láskou


ÚZKOSTNÉ STAVY

 • Nedůvěra v plynutí a proces života.
 • Miluji a přijímám sebe sama a důvěřuji v proces života. Jsem v bezpečí.


UZLINY

 • Zlost, frustrace a raněné ego v pracovní sféře.
 • Nechci už nic odkládat a vím, že teď už dosáhnu úspěchu.


VAGINITIDA viz ženské problémy, výtok z dělohy

 • Zlost na partnera. Pocit viny týkající se sexu. Trestání sebe sama.
 • Ostatní lidé jsou odrazem lásky, kterou k sobě cítím. Raduji se ze své sexuality


VAJEČNÍKY

 • Reprezentují místo tvoření. Kreativita.
 • Jsem v souladu s proudem své kreativity.


VARLATA

 • Mužský princip. Mužnost.
 • Mám pocit jistoty, protože jsem muž.


VAZOVAGÁLNÍ KOLAPSOVÝ STAV viz ztráta vědomí


VIROVÉ INFEKCE viz infekce

 • Nedostatek radosti v životě. Zahořklost.
 • Radost láskyplně proudí mým životem. Miluji sebe sama.


VIRUS EPSTEIN-BARROVÉ

 • Překračování limitů. Strach z nedostatečnosti. Vyčerpání vnitřní opory. Stres.
 • Uvolňuji se a uvědomuji si svou hodnotu. Mám svou cenu. Život je snadný a radostný.


VITILIGO (PORUCHA PIGMENTACE)

 • Pocit, že jsem mimo děj, nikam nepatříme. Nejsme členem skupiny.
 • Nacházím se v samém centru života a cítím naprosté spojení s láskou.


VŘEDY viz pálení žáhy, žaludek, problémy, žaludeční vředy

 • Strach. Pevné přesvědčení, že jste k ničemu. Čím se užíráte?
 • Miluji a přijímám sebe. Jsem v pohodě. Jsem v klidu. Vše je v pořádku.


VŘEDY V ÚSTECH

 • Útočná slova ukrytá za rty. Pocit viny.
 • Ve svém milujícím světě vytvářím jen radostné zážitky.


VŘÍDKY (NEŽITY) viz karbunkl

 • Zlost. Přetlak. Výbuchy hněvu.
 • Vyjadřuji lásku a radost a jsem v klidu.


VULVA

 • Reprezentuje zranitelnost.
 • Na zranitelnosti není nic špatného.


VYRÁŽKA viz kopřivka

 • Rozčilování se nad zpožděním. Dětinský způsob získávání pozornosti.
 • Miluji a přijímám sebe. Jsem v souladu s procesem života.


VYRÁŽKA ZPŮSOBENÁ ŠKUMPOU JEDOVATOU

 • Pocit bezmocnosti a vystavování se útoku.
 • Cítím sílu, bezpečí a jistotu. Vše je v pořádku.


VÝRON

 • Zlost a odpor. Neochota kráčet živote určitým směrem.
 • Věřím, že proces života mne dovede jen k nejvyššímu dobru. Jsem v klidu.


VÝRŮSTKY

 • Vyživování starých křivd. Odmítavé postoje.
 • Snadno odpouštím. Miluji sebe a chci se oceňovat příjemnými myšlenkami.


VÝTOK Z DĚLOHY viz ženské problémy

 • Přesvědčení, že ženy jsou vůči druhému pohlaví bezmocné. Zlost na partnera.
 • Vytvářím všechny své zážitky. Jsme síla. Raduji se ze své ženskosti. Jsem svobodná.


VZTEKLINA

 • Zlost. Přesvědčení, že násilí je odpověď. Obklopuje mě klid a já v něm spočívám.


ZÁCPA

 • Neochota zbavovat se starých představ. Uvíznutí s v minulosti. Občasná ztuhlost.
 • Zbavuji se minulosti a vítám vše nové, svěží a životodárné. Život mnou volně proudí.


ZÁDA

 • Reprezentují oporu života.
 • Vím, že život mne vždy podporuje.


ZÁDA, PROBLÉMY - dolní část

 • Strach z nedostatku peněz. Nedostatečná finanční podpora.
 • Důvěřuji procesu života. Dostává se mi všeho, co potřebuji. Jsem v bezpečí.


ZÁDA, PROBLÉMY - horní část

 • Nedostatečná emocionální podpora. Pocit osamělosti. Útek před láskou.
 • Miluji a přijímám sebe. Život mne podporuje a miluje.


ZÁDA, PROBLÉMY - střední část

 • Pocit viny. Uviznutí v tom, co je vzadu. "Zbavte mě břemene."
 • Oprošťuji se od minulosti. Mohu volně kráčet kupředu s láskou v srdci.


ZADRŽOVÁNÍ TEKUTIN viz otoky

 • Máte strach, že něco ztratíte?
 • Radostně a ochotně se uvolňuji.


ZÁCHVATY

 • Útěk před rodinou, před sebou nebo před životem.
 • Jsem ve Vesmíru doma. Mám pocit bezpečí a jistoty a pochopení.


ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE viz kulatá záda

 • Neschopnost přijímat podporu života. Strach a lpění na starých názorech. Nedůvěra v život. Nedostatek integrity. Nedostatek odvahy a jistoty.
 • Zbavuji se strachu. Důvěřuji procesu života. Vím, že život je tu pro mě. Stojím vzpřímeně a šířím lásku.


ZÁNĚT MANDLÍ viz angína, hrdlo

 • Strach. Potlačovaná emoce. Nerozvíjená tvořivost. Mým životem proudí jen samé dobro.
 • Jsem vyjádřením božských idejí. Jsem v klidu.


ZÁNĚT SLEPÉHO STŘEVA

 • Strach. Strach ze života. Blokování proudu dobra.
 • Mám pocit jistoty. Otevírám se životu. Chci prožívat život.


ZÁNĚT SPOJIVEK

 • Hněv a frustrace z vlastního pohledu na život.
 • Dívám se láskyplnýma očima. Existuje harmonické řešení a já ho přijímám.


ZÁNĚT ZUBOVÉHO LŮŽKA

 • Zlost nad neschopností činit rozhodnutí. Váhaví lidé.
 • Přijímám sebe a má rozhodnutí jsou pro mne vždy přínosem.


ZÁNĚTY

 • Strach. Vidět rudě. Nerozvážnost.
 • Mé myšlení je klidné, mírumilovné a soustředěné.


ZÁPACH Z ÚST viz halitóza

 • Zlostné a pomstychtivé myšlenky. Touha po podpoře.
 • Láskyplně se zbavuji minulosti. Chci kráčet kupředu s láskou v srdci.


ZÁPACH, TĚLO

 • Strach. Odmítání vlastního já. Strach z lidí.
 • Miluji a přijímám sebe. Mám pocit jistoty.


ZÁPĚSTÍ

 • Reprezentuje pohyb a uvolnění.
 • Všechny prožitky zvládám moudře, láskyplně a snadno.


ZAROSTLÝ NEHET

 • Obavy a pochybování týkající se osobního vývoje.
 • Je mé božské právo jít vlastním směrem. Jsem v bezpečí. Mám svobodu.


ZÁŠKRT viz bronchitida


ZÁVISLOST

 • Útěk před sebou samým. Strach. Neschopnost milovat sebe sama.
 • Objevuji své skvělé stránky. Chci milovat a radovat se.


ZÁVRAŤ

 • Neklidné rozptýlení myšlení. Neochota dívat se kolem sebe.
 • Plně se soustředím a jsem v klidu. Život je bezpečný a radostný.


ZLOMENINY viz kosti


ZRANĚNÍ viz řezné rány

 • Zlost na sebe sama. Pocit viny.
 • Pozitivním způsobem se zbavuji hněvu. Miluji a přijímám sebe.


ZTRÁTA ROVNOVÁHY

 • Rozptýlenost. Nesoustředěnost.
 • Nacházím pevný bod a přijímám dokonalost života. Vše je v pořádku.


ZTRÁTA VĚDOMÍ viz vazovagální kolapsový stav

 • Strach. Nezvládání věcí. Vyhaslost.
 • Raduji se ze života a cítím velkou energii a nadšení.


ZTUHLOST

 • Strunulé a zatuhlé myšlení.
 • Rozvíjím přizpůsobivost své mysli. Ochotně přijímám hlediska druhých.


ZTUHLOST KRKU viz krk

 • Nepřizpůsobivá zatvrzelost.
 • Ochotně přijímám hlediska druhých.


ZUB MOUDROSTI, PROBLÉMY

 • Nevytváření mentálního prostoru k budování pevných základů.
 • Otevírám své vědomí expanzi života. Mám velký prostor, v němž se mohu rozvíjet a měnit.


ZUBY

 • Reprezentují rozhodnot.


ZUBY - problémy viz kořenový kanálek

 • Neschopnost podrobit představy analýze a rozhodnout se.
 • Rozhoduji se podle principů pravdy a jsem v klidu, protože vím, že v mém životě se dějí jen správné věci.


ZVĚTŠENÉ MANDLE

 • Neshody v rodině, hádky. Dítě má pocit, že je nechtěné.
 • Všichni to dítě chtějí, přijímají a hluboce milují.


ZVRACENÍ

 • Násilné odmítání názorů. Strach ze všeho nového.
 • Bezpečně a radostně přijímám život. Skrze mne a ke mně proudí jen samé dobro.


ŽALUDEČNÍ KŘEČE

 • Strach. Přerušení procesu.
 • Důvěřuji procesu života. Jsem v bezpečí.


ŽALUDEČNÍ VŘEDY viz pálení žáhy, žaludek, vředy

 • Strach. Přesvědčení, že jsme zcela k ničemu. Úzkostná touha potěšit druhé.
 • Miluji a přijímám sebe. Jsem v souladu a jednotě. Jsem úžasná bytost.


ŽALUDEK

 • Stará se o výživu. Zpracovává názory.
 • S lehkostí přijímám život.


ŽALUDEK, PROBLÉMY viz gastritida, pálení žáhy, žaludeční vředy, vředy

 • Děs. Strach z nového. Neschopnost přijímat něco nového.
 • Jsem v souladu se životem. V každém okamžiku každého dne přijímám něco nového. Vše je v pořádku.


ŽENSKÉ PROBLÉMY viz menstruace, fibroidní nádor dělohy, výtok z dělohy, zánět pochvy)

 • Odmítání vlastního já. Odmítání ženskosti a ženského principu.
 • Mé vnímání je čiré a chci se měnit s dobou. Jsem v bezpečí.


ŽLÁZY

 • Reprezentují držení se určitě pozice. Pevně řízené aktivity.
 • Jsem tvořivou silou svého světa.


ŽLÁZY, PROBLÉMY

 • Neschopnost přijímat a pouštět představy. Držení se zpátky.
 • Dostává se mi tolik božských nápadu a činností, kolik potřebuji. Jsem na cestě kupředu.


ŽLOUTENKA viz játra

 • Vnitřní i vnější předsudky. Nevyvážené usuzování.
 • Cítím toleranci a soucítění a lásku ke všem lidem. Miluji a přijímám sebe.


ŽLUČOVÉ KAMENY (CHOLELITÁZA)

 • Zatrpklost. Nepřizpůsobivé myšlení. Posuzování. Pýcha.
 • Je příjemné odpoutat se od minulosti. Život je krásný a já též.