Co nám o konkrétních problémech páteře říká etikoterapie?

19.09.2021


KRČNÍ PÁTEŘ - trpí naším velkým chtěním

HRUDNÍ PÁTEŘ- škodí jí nezpracovaný hněv

BEDERNÍ PÁTEŘ - přetěžujeme ji pocity křivdy a ublížení

KŘÍŽOVÁ KOST- obavy ze ztráty síly a autority

KOSTRČ - nepřijímáme sami sebe


(zdroj: E.M. Horáková - Reflexní terapie pro profesionály I.)