Osmidílná stezka jógy1) JAMA


Etické zásady,  univerzální principy správného života:


- Ahimsa (nenásilí, neubližování)

- Satja (pravdivost)

- Astéja (nekradení)

- Brahmačarja (zdrženlivost)

- Aparigraha (nehrabivost)


2) NIJAMA


Osobní principy, které je třeba dodržovat:

- Šauča (čistota mysli a těla)

- Santóša (spokojenost)

- Tapas (sebeovládání)

- Svádhjája (sebezkoumání)

-Íšvara Pranidhána (přijetí nejvyšího životního principu)


3) ÁSANY

Tělesné polohy


4) PRÁNÁJÁMA


Umění dýchání, ovlivnění práce s energií prostřednictvím dechu


5) PRATJÁHÁRA

Odpoutání smyslů od vnějšího světa do vnitřního já


6) DHÁRANÁ

Koncentrace


7) DHJÁNA

Meditace


8) SAMÁDHI

Transcendentální stav, stav pravdy a blaženosti