Sanskrtský slovníček 

संस्कृतस्य शब्दकोशः 


Příklad: 

Tadásana - Tada znamená hora. Ásana je pozice. Tadásana je pozice hory (člověk stojí pevně a vzpřímeně jako hora).  

Utthita Trikonásana - Utthita znamená natažený, prodloužený, Tri jsou tři, Kona znamená úhel. Trikona - trojúhelník. Ásana je pozice. Utthita Trikonásana je pozice prodlouženého trojúhelníku (tělo vytváří několik trojúhelníků).

 

A

Adhó: Dolů 

Ákarna: blízko ucha, směřovat k uchu

Ákunchana (ákunčana): komprese, kontrakce

Álamba: Podpora (sálamba - s podporou)

Anga: Končetina, část těla

Anguštha: Palec (velký prst)

Ardha: Poloviční 

Ašta: Osm 

Aštavakra: Mudrc (jméno) 

B

Baka: Jeřáb 

Bandha: Zámek, uzamknout 

Bhudža: Rameno, paže

Bhudžanga: Had 

Č

Čandra: Měsíc 

Čatur: Čtyři 

D

Danda: Hůl 

Dhanus: Luk 

Džánu: Koleno

É

Éka: Jeden 

G

Gálava: Mudrc (jméno) 

Garuda: Orel, bájný pták 

Gó: Kráva 

H

Hala: Pluh 

Hanumán: Opice, náčelník armády opic 

Hasta: Ruka

K

Káka: Vrána 

Kapóta: Holub 

Karaní: Činnost 

Karna: Ucho

Kóna: Úhel 

Kúrma: Želva 

M

Majúra: Páv 

Makara: Krokodýl 

Mála: Věnec 

Mandúka: Žába 

Maríči: Syn Brahmy, mudrc (jméno) 

Matsja: Ryba 

Matsjéndra: Mudrc (jméno) 

Mukha: Tvář

N

Nata: Tanečník 

Náva: Loďka 

Natarádža: Šiva (tančící bůh) 

P

Páda: Noha

Parigha: Západka brány 

Parivrtta: Opačný, otočený (rotace) 

Páršva: Strana 

Paščima: Západní směr (zadní strana těla) 

Pída: Tlak, bolest, nepohodlí 

Pítha: Stůl 

Prána: Dech

Prasárita: Roztažený 

Púrva: Východní směr (přední strana těla) 

R

Rádža: Král 

S

Sarva: Všechny 

Sarvánga: Celé tělo

Sétu: Most 

Supta: Ležící 

Šalabha: Kobylka 

Šava: Mrtvola 

Šírša: Hlava

Švan: Pes 

T

Táda: Hora 

Tittibha: Světluška 

Tóla: Váha  

Tri: Tři 

U

Upavéša: Sedadlo 

Upavišta: Sedící 

Úrdhva: Nahoru 

Uštra: Velbloud 

Utkata: Náročný 

Uttána: Natažený 

Utthita: Zdvihnutý, prodloužený 

V

Vakra: Zakřivený 

Vasištha: Mudrc (jméno), výborný, nejbohatší 

Viparíta: Obrácený, otočený (invert) 

Vírabhadra: Mytický bojovník   

Vrkša: Strom