BLOG

Meridiány

04.01.2018

Meridiány jsou energetické dráhy v těle. Je jich celkem 12. Každý meridián je spojen s jedním vnitřním orgánem.