Zaměstnanecký benefit FKSP

Máte-li možnost využít od svého zaměstnavatele příspěvek z fondu FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb), bude Vám na základě vašeho přání zajištěna fakturace vašemu zaměstnavateli.

Jak postupovat?

Ověřte si prosím u vašeho zaměstnavatele, zda a v jaké výši je možné čerpat příspěvek na masáže prostřednictvím Fondu kulturních a sociálních potřeb. Následně napište email na info@tstudiojaro.cz, ve kterém bude uvedena částka určená k vyčerpání, seznam vybraných masáží a fakturační náležitosti vašeho zaměstnavatele. Fakturu, kterou Vám připravíme, jednoduše předáte svému zaměstnavateli. Jakmile bude faktura uhrazena, můžete začít dané masáže čerpat.