Zaměstnanecký benefit FKSP


Máte-li možnost využít od svého zaměstnavatele příspěvek z fondu FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb), zajistím vám na základě vašeho přání fakturaci pro vašeho zaměstnavatele.

Jak postupovat?

Ověřte si prosím nejprve u vašeho zaměstnavatele, zda a v jaké výši je možné čerpat příspěvek na masáže prostřednictvím Fondu kulturních a sociálních potřeb. 

Následně napište email na info@studiojaro.cz, ve kterém bude uvedena částka určená k vyčerpání, seznam vybraných masáží a fakturační náležitosti vašeho zaměstnavatele. 

Fakturu, kterou Vám připravíme, jednoduše předáte svému zaměstnavateli. Jakmile bude faktura uhrazena, můžete začít dané masáže čerpat.